Husqvarna

Vi har det mesta inom Husqvarnas produkter som exempelvis gräsklippare, trimmers, snöslungor, motorsågar och ett stort utbud av deras kläder. Vi har även en väldigt stort utbud av Husqvarnas reservdelar.

Besök Husqvarnas hemsida för mer information kring modeller och funktioner.

Historia

Historiskt har Husqvarna varit en stor tillverkare av symaskiner och vapen. Cyklar, mopeder och motorcyklar har tillverkats i stort antal, och mycket gjutgods i form av spisar, köttkvarnar och liknande har levererats från gjuteriet, som under 1940-talet kallades norra Europas största. Den som ”tjänat kronan” har kanske stiftat bekantskap med pistoler och k-pistar av Husqvarnas fabrikat, de tillverkades i stort antal under andra världskriget, då fabriken var som störst och hade mer än 4 000 anställda.

Husqvarna startade som gevärsfaktori 1689. Bruket startade ursprungligen i Jönköping som Jönköpings faktori 1620 efter ett kungligt dekret för tillverkning av vapen för den svenska armén. Bruket flyttade till Huskvarna för att kunna utnyttja vattenkraften till tillverkningen. Då flyttade delar av Jönköpings gevärsfaktori ut från Jönköping till de närbelägna fallen i Huskvarnaån. Bakom flytten låg landshövdingen Erik Dahlbergh. Husqvarna ägdes av svenska staten till 1757 då Fredrik Ehrenpreuss tog över verksamheten. Familjen Ehrenpreuss ägde Husqvarna fram till 1820 då översten och friherren Gustaf Sture köpte verksamheten. Verksamheten var hantverksmässig fram till 1840-talet.

En ny epok inleddes 1867, då det privatägda faktoriet blev aktiebolag under namnet Husqvarna Vapenfabriks AB. Företaget växte genom svenska statens stora beställningar på remingtongevär. 1872 började Husqvarna tillverka spisar (efterhand ved-, gas- och elspisar). 1873 följde starten för symaskinstillverkningen. Symaskinerna kom snabbt att bli den mest betydande tillverkningen. Husqvarna började från 1884 tillverka en stor mängd hushållsartiklar[3], kaminer och värmeledningspannor. Övergången från vapentillverkning till nya områden skedde sedan försvaret dragit ner och antalet beställningar minskade. 1896 följde den första cykeln från Husqvarna och 1903 började motorcykeltillverkningen.

källa: Wikipedia

Kontakta oss

Använd kontaktformuläret nedan eller ring oss på 0953-21301

Skicka offertförfrågan


    Nila Fritid

    Fabriksgatan 1
    930 70 Malå

    Tel: 0953-21301